Budowa ogrodu

Realizacja ogrodu

Realizacja ogrodu odbywa się na podstawie indywidualnych ustaleń z klientem i dostosowana jest przede wszystkim do możliwości finansowych inwestora. Jeżeli koszt wykonania całego ogrodu na tę chwilę przekracza Państwa możliwości finansowe, możemy zaproponować realizację etapową.

Poniżej przedstawiamy typowy schemat i kolejność prac, stosowany przy założeniu ogrodu.

Wycena kosztów budowy projektu

Kolejnym etapem pracy jest realizacja projektu. Najpierw wykonujemy wycenę kosztów budowy ogrodu, uwzględniając materiały oraz robociznę. Po uzgodnieniu ceny z klientem przystępujemy do dzieła!

Przygotowanie terenu i roboty ziemne

Najpierw wykonujemy roboty oczyszczające teren, takie jak usuwanie zbędnych elementów w ogrodzie, karczowanie karp, wyrzucanie gruzu. Na tym etapie pracy wykonujemy również ewentualne roboty ziemne związane z tworzeniem w ogrodzie tarasów wielopoziomowych czy wykopów pod zbiorniki wodne.

Wyznaczanie rabat i elementów zagospodarowania ogrodu

Bardzo ważnym etapem realizacji jest prawidłowe wyznaczenie linii rabat, trawników i innych elementów występujących w ogrodzie.

System nawadniający i oświetlenie ogrodu

Następnie przystępujemy do realizacji systemu nawadniającego oraz systemu oświetlenia ogrodu. Montaż obu instalacji wymaga zrobienia wykopów, a więc należy go wykonać przed posadowieniem fundamentów do pozostałych konstrukcji ogrodowych, występujących w ogrodzie. Jeżeli decydujemy się na ułożenie kostki, podjazdu czy dróg w ogrodzie przed montażem nawodnienia, pamiętajmy o wykonaniu przepustów pod nawierzchnią!

Roboty budowlane

Kolejnym etapem pracy jest wykonanie wszelkich robót budowlanych, takich jak ułożenie nawierzchni, murków oporowych czy wykonanie konstrukcji ogrodowych.

Zakładanie trawnika, sadzenie roślin i ściółkowanie

Zakładanie trawnika, sadzenie roślin jest jednym z końcowych etapów pracy przy realizacji ogrodów. Dla podniesienia walorów dekoracyjnych rabaty oraz poprawienia warunków siedliskowych roślin wykonujemy ściółkowanie rabaty.