Projekt ogrodu

Projekt ogrodu

Zapoznanie się z terenem i oczekiwaniami klienta

Pierwszym etapem pracy jest wizyta u klienta w celu zapoznania się z jego oczekiwaniami względem projektu, jak również obejrzenia projektowanego terenu. Wizja lokalna jest bardzo ważna, gdyż umożliwia nam zapoznanie się z materią, dokonanie niezbędnych pomiarów i badań takich jak m. in. zbadanie rodzaju gleby czy pomiaru ciśnienia wody w przypadku zakładania w ogrodzie systemu nawadniającego. Ustalamy również z inwestorem zakres prac projektowych, omawiamy pierwsze pomysły na zagospodarowanie ogrodu oraz mamy możliwość prezentacji naszych dotychczasowych realizacji.

Przygotowanie oferty na projekt

Na podstawie rozmowy wstępnej i indywidualnych ustaleń na spotkaniu, przygotowujemy ofertę cenową wykonania projektu, zawierającą szczegółowy wykaz wszystkich elementów projektowych oraz cenę finalną.

Inwentaryzacja stanu istniejącego

Po zaakceptowaniu oferty przeprowadzamy inwentaryzację stanu istniejącego. Na mapie zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500 otrzymanym od właściciela działki nanosimy roślinność istniejącą i pozostałe elementy ogrodu. Sprawdzamy również zgodność tego planu ze stanem rzeczywistym, aby uniknąć problemów przy późniejszej realizacji.

Wstępna koncepcja

Kolejnym etapem jest wykonanie wstępnej koncepcji w formie szkicowej, przedstawiających rozplanowanie głównych elementów w ogrodzie, dobór materiałowy oraz wstępny dobór gatunkowy roślin. Następnie rozmawiamy z klientem w celu przedyskutowania koncepcji. Uwzględniamy oczywiście wszelkie sugestie i pomysły klienta.

Etap koncepcji trwa, aż do momentu kiedy dopracujemy z inwestorem wszystkie szczegóły zagospodarowania ogrodu, kompozycję i podział funkcjonalno-przestrzenny ogrodu, dobór materiału i roślin oraz ustalimy każdy element zagospodarowania przestrzeni. Na etapie koncepcji przedstawiamy również szacunkowy koszt założenia ogrodu, różne pomysły na wykonanie elementów i konstrukcji ogrodowych, tak aby wizja projektowa nie przerosła budżetu inwestora.

Projekt główny

Ostatnim etapem na poziomie projektowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektów dodatkowych jak również pozostałej dokumentacji niezbędnej przy realizacji przedsięwzięcia.